جملات و اصطلاحات انگليسي در مورد ماه محرم
  • شنبه 04 شهريور 1396

جملات و اصطلاحات انگليسي در مورد ماه محرم

ماه محرم

1- محرم اولین ماه تقویم اسلامی (ماه قمری )است.

Muharram is the first month of the Islamic calendar.

2- مسلمانان شیعه یاد و خاطره نبرد کربلا را گرامی می دارند و ان را به عنوان يک ماه عزا و سوگواری می دانند.

 

The Shiite Muslims commemorate the Battle of Karbala and consider that as a month of sadness and mourning.

3- می توانید کمی در مورد عاشورا برایم بگویید؟

Can you tell me a little about Ashurah?

4-عاشورا روزی است که حسین بن علی نوه حضرت محمد(ص) به همراه اعضای خانواده و یارانش در نبرد کربلا به شهادت رسیدند.

Ashurah is the day Husayn Ibn Ali , the grandson of the prophet Muhammad (PBUH & HP) , was martyred along with his family members and friends in the Battle of Karbala

5-این ماه زمان اندوه و سوگواری عمیق است.

This month is period of intense grief and mourning.

6- روحانیون با مطالبي از شخصيت امام حسين (ع) وجايگاه يشان در اسلام و تاريخچه ي قيامشان خطبه پردازي ميکنند.

Clergymen give sermons with themes of Hussein’s personality and position in Islam, and the history of his uprising.

7-وحانیون حادثه کربلا را بازگو کرده و در مورد مصائبی که بر امام حسین و خانواده اش رفته صحبت ميکنند